Δευτέρα, Μαρτίου 22, 2010

Μειώθηκε κατά 77,3% το έλλειμμα στο πρώτο δίμηνο


Στα 904 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε το έλλειμμα στο πρώτο δίμηνο του 2010, καταγράφοντας μείωση 77,3% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2009, όπως δείχνουν τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών για την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού το διάστημα Ιανουάριος-Φεβρουάριος.

Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού αυξήθηκαν κατά 13,2% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγουμένου έτους, έναντι ετήσιου στόχου στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) για αύξησή τους κατά 11,7%.

Σύμφωνα με το ΙΠΟΙΚ, η εξέλιξη αυτή οφείλεται και στην είσπραξη εσόδων ύψους 713 εκατ. ευρώ από την επιβολή της έκτακτης εισφοράς στα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων για τη χρήση του 2008 , στις αυξημένες εισπράξεις από ΕΦΚ και αναλογούντα ΦΠΑ καυσίμων, καπνού και αλκοολούχων ποτών, λόγω της αναπροσαρμογής των συντελεστών φορολόγησής τους, καθώς και στη μείωση των επιστροφών φόρων κατά 325 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αντίστοιχο διάστημα του προηγουμένου έτους.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού στο ίδιο διάστημα μειώθηκαν κατά 9,6%, έναντι στόχου στο ΠΣΑ για μείωση κατά 3,5%. Ειδικότερα, οι πρωτογενείς δαπάνες είναι μειωμένες κατά 9,3% και οι δαπάνες για τόκους κατά 12,0%.

Η μείωση των πρωτογενών δαπανών οφείλεται κυρίως στον περιορισμό των δαπανών για την Ασφάλιση και Περίθαλψη (μείωση των επιχορηγήσεων στα Ασφαλιστικά Ταμεία κατά 433 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αντίστοιχο περίοδο του 2009), των λειτουργικών και λοιπών δαπανών, όπως των επιχορηγήσεων και των καταναλωτικών δαπανών κατά 396 εκατ. ευρώ, και τέλος των αποδόσεων εσόδων τρίτων κατά 93 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του Π.Δ.Ε. είναι περιορισμένες κατά 58,2%, ενώ τα έσοδά του αυξήθηκαν κατά 3,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009, αναφέρει στην ανακοίνωσή του το ΥΠΟΙΚ.