Παρασκευή, Νοεμβρίου 20, 2009

Kατατέθηκε στη Βουλή ο προϋπολογισμός του 2010


Με γνώμονα τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος σε μονοψήφιο λόγο ως προς το ΑΕΠ και τη συγκράτηση της αύξησης του δημοσίου χρέους κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή ο Προϋπολογισμός του 2010.

Μέσω του κρατικού προϋπολογισμού 2010 επιδιώκεται η περιστολή της κρατικής σπατάλης και ο περιορισμός των δημοσίων δαπανών, η προώθηση μόνιμων μέτρων ενίσχυσης των εσόδων με το δραστικό περιορισμό της φοροδιαφυγής, η αύξηση των δαπανών για επενδύσεις, η αύξηση των θέσεων παραγωγικής απασχόλησης και η στήριξη των εισοδημάτων με αυξήσεις που καλύπτουν τον πληθωρισμό.

Παράλληλα με την υλοποίηση του κρατικού προϋπολογισμού 2010, η οικονομική πολιτική θα επικεντρωθεί στην υλοποίηση των προγραμματικών δεσμεύσεων της κυβέρνησης, όπως αναφέρεται στην Εισηγητική Έκθεση, και συγκεκριμένα:

-Προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της διαφάνειας και της καλύτερης καταγραφής και του ανεξάρτητου ελέγχου των στατιστικών δεδομένων, δημοσιονομικών, οικονομικών και κοινωνικών.

Στο πλαίσιο αυτό θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή σχέδιο νόμου για την ανεξαρτητοποίηση της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.

-Προς την κατεύθυνση της μεταρρύθμισης του συστήματος σύνταξης και εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού. Παράλληλα, θα ξεκινήσουν οι αναγκαίες αλλαγές στα συστήματα καταγραφής και ελέγχου των δαπανών, των προσώπων, του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ΟΤΑ.

-Προς την κατεύθυνση του συσχετισμού δαπανών με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και τις πολιτικές, ώστε να υπηρετούνται οι στόχοι της περιστολής της δαπάνης και της διαφάνειας, και προς την κατεύθυνση της δικαιότερης αναδιανομής του φορολογικού βάρους με την αναμόρφωση του φορολογικού πλαισίου.

Στο πλαίσιο αυτό θα κατατεθεί σχέδιο νόμου τους πρώτους μήνες του 2010 για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος.

Σε ό,τι αφορά την οικονομική και δημοσιονομική πολιτική, ως πρώτη προτεραιότητα τίθεται η αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και η επαναφορά της ελληνικής οικονομίας σε ανοδική τροχιά και η εφαρμογή ενός τολμηρού και αξιόπιστου πλαισίου δημοσιονομικής διαχείρισης τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέλος των δαπανών.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, η αποκατάσταση της αξιοπιστίας των δημοσίων οικονομικών αποτελεί προαπαιτούμενο της οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας, καθώς με αυτό τον τρόπο απελευθερώνονται πόροι που θα χρηματοδοτήσουν τους αναπτυξιακούς και κοινωνικούς στόχους.

Από τις αρχές του 2010 θα ξεκινήσει η διαδικασία εξορθολογισμού ανακατανομής και ελέγχου των δημοσίων δαπανών, ώστε να μπει τέλος στη σπατάλη και την αδιαφάνεια των δημοσίων οικονομικών.

Εξάλλου, στρατηγικός στόχος της φορολογικής πολιτικής είναι ένα "απλό και σταθερό φορολογικό πλαίσιο που θα εγγυάται τη φορολογική δικαιοσύνη.

Βασικά μεγέθη

Στον προϋπολογισμό του έτους 2010 τα καθαρά έσοδα προβλέπεται να διαμορφωθούν στο ύψος των 57.560 εκατ. ευρώ (53.700 τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού και 3.860 εκατ. ευρώ του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων).

Σύμφωνα με την πρόβλεψη αυτή, τα έσοδα διαμορφώνονται στο 23,6% του ΑΕΠ από το 21,5% του έτους 2009.

Oι συνολικές δαπάνες (πριν χρεολυσίων) του κρατικού προϋπολογισμού περιορίζονται στο 32,8% του ΑΕΠ από το 33,7% του έτους 2009.

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, το έλλειμμα της κεντρικής κυβέρνησης μειώνεται στο 9,2% του ΑΕΠ από το 12,2% του 2009, ενώ σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης περιορίζεται στο 9,1% του ΑΕΠ από το 12,7% του 2009.

Για τις αποδοχές και τις συντάξεις η εισηγητική έκθεση αναφέρει ότι οι δαπάνες τους αποτελούν το 46,1% των πρωτογενών δαπανών και ότι κατά τη διάρκεια του 2010 οι δαπάνες αυτές προβλέπεται να αυξηθούν κατά 2,8% σε σχέση με το 2009.

Αντίθετα, μειωμένες κατά 75 εκατομμύρια ευρώ (ή 7,8 % του ΑΕΠ) θα είναι οι δαπάνες για πρόσθετες παροχές (υπερωρίες συμμετοχής σε επιτροπές και συμβούλια) του προσωπικού της κεντρικής διοίκησης και των νοσηλευτικών ιδρυμάτων σε σχέση με το έτος 2009.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Εισηγητικής Έκθεσης του προϋπολογισμού, ο αριθμός των συνταξιούχων του δημοσίου ανήλθε το 2009 στα 403.033 άτομα, έναντι των 389.735 ατόμων που ήταν το 2008, των 376.340 που ήταν το 2007 και των 370.211 που ήταν το 2006.

Σε ό,τι αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού κατά υπουργείο ο κρατικός Προϋπολογισμός προβλέπει αύξηση των δαπανών κατά 6,9% για το υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων και του υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά 4,2%.

Επίσης, αύξηση κατά 3,1% προβλέπεται στις δαπάνες του υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αντίθετα, μειώνονται οι δαπάνες κατά 6,3% του υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού, κατά 3,6% του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κατά 3% του υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, ενώ μικρότερες μειώσεις καταγράφονται και σε άλλα υπουργεία.

Xρέος

Στα 326.305 εκατ. ευρώ ή 133,6% του ΑΕΠ προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί το 2010 το χρέος της Κεντρικής Κυβέρνησης. Σε σύγκριση με το 2009, το χρέος της Κεντρικής Κυβέρνησης παρουσιάζει αύξηση κατά 8,3 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ.

Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί το 2010 στα 294.950 εκατ. ευρώ ή 120,8% του ΑΕΠ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,4 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ.

Στις 31.10.2009 τα ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου εξακολουθούσαν να αποτελούν τον κύριο όγκο του χρέους σε ευρώ της Κεντρικής Κυβέρνησης, φθάνοντας στο 82,6% του συνόλου.

Τα κοινοπρακτικά δάνεια αποτελούν το 12,1%, τα έντοκα γραμμάτια το 3,1% και τα δάνεια Τραπέζης Ελλάδος 2,2%.

Η μέση υπολειπόμενη φυσική διάρκεια του χρέους της Κεντρικής Κυβέρνησης στις 31 Οκτωβρίου 2009, ήταν 7,74 έτη από 8,42 έτη στις 31.12.2008.

Το πλαίσιο διαχείρισης του δημοσίου χρέους θα στηρίζεται στους ακόλουθους πυλώνες:

1. την πλήρη διαφάνεια κατά την εκτέλεση του προγράμματος του δανεισμού και

2. το σαφή προσδιορισμό του αναλαμβανόμενου κινδύνου του ελληνικού χαρτοφυλακίου.

Σημειώνεται, ότι στον προϋπολογισμό 2010 δεν υπάρχει πρόβλεψη για έσοδα από αποκρατικοποιήσεις και το πρόγραμμα των αποκρατικοποιήσεων αναμένεται να δημοσιοποιηθεί στο προσεχές μέλλον.

Δημόσιες Επενδύσεις

Ο κρατικός προϋπολογισμός 2010 προβλέπει αύξηση των δαπανών του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων κατά 8,4% σε σχέση με το 2009. Έτσι, οι συνολικές δαπάνες θα φτάσουν τα 10.300 εκατ. ευρώ το 2010 σε σχέση με τα 9.500 εκατ. ευρώ του 2009.

Οι δαπάνες αυτές αντιπροσωπεύουν το 4,2% του ΑΕΠ έναντι του 3,9% του ΑΕΠ που ήταν πέρυσι.

Εξάλλου, σε ό,τι αφορά τις χρηματικές ροές από την ΕΕ προβλέπεται ότι οι εισπράξεις κατά το 2010 αναμένεται να ανέλθουν σε 6.856 εκατ. ευρώ έναντι των 4.843 εκατ. ευρώ του 2009.

Tο χρέος της κεντρικής κυβέρνησης αναμένεται να διαμορφωθεί το 2010 στα 326.305 εκατ. ευρώ (133,6%) έναντι των 300.800 εκατ. ευρώ του 2009 (ως ποσοστό του ΑΕΠ 125,3%).

To χρέος της Γενικής Κυβέρνησης αναμένεται να διαμορφωθεί στα 294.950 εκατ. ευρώ (120,8% του ΑΕΠ) έναντι των 272.300 εκατ. ευρώ ή ποσοστό επί του ΑΕΠ 113,4%.

Ασφαλιστικό

Η διαμόρφωση ενός δημόσιου ασφαλιστικού συστήματος, οικονομικά βιώσιμου, που θα καλύπτει τις ανάγκες των πολιτών και θα εγγυάται την αλληλεγγύη των γενεών, είναι ο βασικός άξονας της κοινωνικής πολιτικής που απεικονίζει ο προϋπολογισμός 2010.

Στόχος σύμφωνα με τον προϋπολογισμό είναι να διασφαλιστούν μέσα από συνεχή και ουσιαστικό διάλογο τα εξής:

-Η συγχώνευση των υπαρχόντων ασφαλιστικών ταμείων σε μεγάλους αυτόνομους, βιώσιμους ασφαλιστικούς φορείς με επαρκή χρηματοδότηση

-Η θεσμοθέτηση της βασικής σύνταξης ως κοινή αφετηρία και η σταδιακή διαμόρφωση για τους αγρότες και τους ανασφάλιστους του κατώτατου ορίου των 950 ευρώ για το ζευγάρι, και των 550 ευρώ για τον μεμονωμένο συνταξιούχο.

-Η αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας και των δυσλειτουργιών που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πολίτες στα ταμεία.

-Η αναδόμηση των μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο πλαίσιο ενός σωστά οργανωμένου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας.

-Η μείωση του χρόνου αναμονής για πληρωμή των συντάξεων σε τρεις μήνες έως το τέλος του 2010.

-Ο επαναπροσδιορισμός του θεσμού του ΕΚΑΣ

-Η αναθεώρηση του καθεστώτος των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων και

-Η δημιουργία της υπηρεσίας του ασφαλιστικού συμβούλου στα ταμεία, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους.