Τετάρτη, Σεπτεμβρίου 16, 2009

Δυσοίωνες προβλέψεις για ραγδαία αύξηση της ανεργίας


Κάτω από το όριο της φτώχεια ζουν 2,2 εκατ. Έλληνες, η πραγματική ανεργία το 2010 θα φτάσει στη χώρα μας στο 17,3%, με τους άνεργους να προσεγγίζουν τις 700.000, ενώ η ανάκαμψη θα έρθει μετά το 2011.Αυτά τα δυσοίωνα συμπεράσματα περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση της ΓΣΕΕ για την ελληνική οικονομία.
Βάσει των εκτιμήσεων του συνδικάτου, ο ρυθμός ανάπτυξης στην Ελλάδα θα αγγίξει το 0,4% μετά το 2011. Μέχρι τότε η κατάσταση κυρίως για τους μισθωτούς θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη...
Και αυτό προκύπτει από στοιχεία όπως: ότι το 18% των μισθωτών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα έχουν αποδοχές 650 ευρώ το μήνα και ότι το 8% αδυνατεί να καλύψει βασικές καθημερινές ανάγκες.

Όσον αφορά το «τρομακτικό» σενάριο για ανεργία στο 17,3% οι μελετητές της ΓΣΣΕ εκτιμούν ότι αυτό θα συμβεί τον επόμενο χρόνο, καθώς θα λείψουν τα προγράμματα «stage» που «τρέχουν» μέσα στο 2009.

Να σημειωθεί ότι για φέτος η ΓΣΣΕ εκτιμά ότι το πραγματικό ποσοστό ανεργίας φτάνει το 15,5%.

ΓΣΕΕ: Το μοντέλο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο

Σύμφωνα με την έκθεση, το πρότυπο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας που βασίστηκε στην ιδιωτική κατανάλωση και τον υπέρμετρο δανεισμό στη φορολογική και εισοδηματική ανισότητα και στη βελτίωση του επιπέδου ανταγωνιστικότητας με τη μείωση του κόστους εργασίας (απορίθμηση εργασιακών σχέσεων, ευέλικτες και ανασφαλείς θέσεις εργασίας, αποδόμηση της κοινωνικής ασφάλισης και υγείας) έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο.

Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Εργασίας Σάββας Ρομπόλης τόνισε πως η καταπολέμηση της ανεργίας πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα της ελληνικής οικονομίας καθώς η αύξησή της έχει, όπως είπε, επιπτώσεις στα εισοδήματα , τις ασφαλιστικές εισφορές και στα φορολογικά έσοδα.

Σύμφωνα δε με την έκθεση η εναλλακτική στρατηγική ανάσχεσης της οικονομικής κρίσης και οι προϋποθέσεις ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας απαιτούν την άσκηση δημόσιων πολιτικών σε βραχυπρόθεσμο και μεσομακροπρόθεσμο επίπεδο.

Σε ό,τι αφορά το βραχυπρόθεσμο επίπεδο χρειάζεται σύμφωνα με αυτά που ανέφερε ο κ.Ρομπόλης απόσυρση των μέτρων φορολογικής επιβάρυνσης των μισθωτών και των συνταξιούχων στον κρατικό προϋπολογισμό του 2010, αναστροφή της πτωτικής τάσης των δημοσίων επενδύσεων, αποκατάσταση της φορολογικής ανισότητας και αναδιανομή του εισοδήματος, τόνωση της ζήτησης, φροντίδα των δανειοληπτών και εισοδηματική ενίσχυση των ανέργων, των χαμηλόμισθων και των χαμηλοσυνταξιούχων.

Σε ό,τι αφορά το μέσο μακροπρόθεσμο επίπεδο απαιτείται ενίσχυση της παραγωγικής, τεχνολογικής, καινοτομικής και ενεργειακής βάσης στους τρεις τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, άσκηση πολιτικών διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας με κινητήριο μοχλό την ποιότητα και όχι το κόστος εργασίας, στήριξη της επενδυτικής δραστηριότητας και του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αντικατάσταση του μοντέλου αποκρατικοποιήσεων και ιδιωτικοποιήσεων των δημόσιων επιχειρήσεων με αυτό του μοντέλου των επιχειρήσεων δημοσίου συμφέροντος.

Εξάλλου ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος ανέφερε πως το νέο παραγωγικό μοντέλο που χρειάζεται η χώρα είναι αυτό της πράσινης ανάπτυξης που θα χαρακτηρίζεται από την εξοικονόμηση ενέργειας και το σεβασμό στο περιβάλλον. Ο κ. Παναγόπουλος σημείωσε πως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις παλεύουν για μια ενιαία τιμαριθμοποιημένη φορολογική κλίμακα για όλα τα εισοδήματα.

Επίσης επισήμανε πως υπάρχει η ανάγκη για την ανάκτηση των φυσικών υποδομών (π.χ. λιμάνια) και αναδιαμόρφωση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος στο οποίο μπορούν να παίξουν κομβικό ρόλο η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

Σχετικά με τις χθεσινές δηλώσεις του Επιτρόπου Χουακίν Αλμούνια ο κ. Παναγόπουλος δήλωσε πως "ο κ. Αλμούνια δεν μας είπε τίποτα καινούργιο. Ο κ. Αλμούνια συμπεριφέρεται ως διαχειριστής των νεοσυντηρητικών πολιτικών της ΕΕ και ο κ. Καραμανλής λειτουργεί ως διαμεσολαβητής του κ. Αλμούνια".