Δευτέρα, Μαΐου 24, 2010

Σχέδιο για πλήρη ανατροπή των εργασιακών σχέσεων


Σαρωτική επίθεση στις εργασιακές σχέσεις ετοιμάζει η κυβέρνηση, δίχως να έχει κοπάσει η κοινωνική αναστάτωση και κατακραυγή από την ανατροπή του ασφαλιστικού. Ο κ. Λοβέρδος επισπεύδει τις διαδικασίες και καλεί σε διάλογο τους κοινωνικούς εταίρους στις 31 Μαΐου, προκειμένου να συζητήσουν θέματα που ανοίγουν το δρόμο στην κατάλυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, στην έμμεση κατάργηση του κατώτατου μισθού, στη δραστική μείωση των αποζημιώσεων, στην αύξηση των απολύσεων. Στην επιστολή που απέστειλε στους κοινωνικούς εταίρους το μεσημέρι της Παρασκευής ο κ. Λοβέρδος επικαλείται τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η κυβέρνηση απέναντι σε Ευρωπαϊκή Ενωση και ΔΝΤ και ζητάει έναρξη του κοινωνικού διαλόγου, παρά το γεγονός ότι είχε επισημάνει ότι υπάρχει χρονικό περιθώριο μέχρι το Δεκέμβριο του 2010. Βασικά σημεία του νόμου είναι:

-Ανεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ ηλικίας μέχρι 24 ετών δύνανται να εργαστούν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες, συνάπτοντας σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας διάρκειας μέχρι 12 μηνών. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης αυτής, οι ακαθάριστες αποδοχές τους αντιστοιχούν στο 80% του κατώτατου βασικού μισθού ή βασικού ημερομισθίου όπως ορίζεται κάθε φορά από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, δηλαδή 590 και ασφαλίζονται στους κλάδους σύνταξης, ασθενείας σε είδος και επαγγελματικού κινδύνου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ενώ οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές αποδίδονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τον ΟΑΕΔ.

Μετά το πέρας της σύμβασης αυτής είναι δυνατή η συνέχιση της απασχόλησής τους και η ένταξη σε προγράμματα του ΟΑΕΔ, εφόσον η σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας μετατραπεί σε σύμβαση εργασίας. Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του ΟΑΕΔ, μπορεί να καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

-Οι όροι των ειδικών ομοιοεπαγγελματικών – επιχειρησιακών συμβάσεων εργασίας μπορούν να αποκλίνουν έναντι των αντίστοιχων όρων κλαδικών συμβάσεων εργασίας, καθώς και των γενικών εθνικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας και οι όροι των κλαδικών συμβάσεων εργασίας μπορούν να αποκλίνουν –σύμφωνα με επιστολή που απέστειλε στους κοινωνικούς εταίρους το μεσημέρι της Παρασκευής– έναντι των αντίστοιχων όρων γενικών εθνικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

-Με προεδρικά διατάγματα που θα εκδοθούν θα αφορούν στη ρύθμιση θεμάτων

α) Στη διαδικασία προσφυγής στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας.
β) Στην αύξηση σε 4% του ορίου απολύσεων, στις περιπτώσεις ομαδικών απολύσεων.
γ) Σον καθορισμό του ύψους και στον τρόπο καταβολής της αποζημίωσης του απολυομένου.
δ) Στα μέτρα αποτροπής απολύσεων εργαζομένων μεγάλης ηλικίας που βρίσκονται στο στάδιο πριν από τη συνταξιοδότησή τους, ανεξάρτητα αν πρόκειται για ομαδικές απολύσεις ή μεμονωμένες.
ε) Στον καθορισμό των όρων απασχόλησης και στο κατώτατο ημερομίσθιο των νέων ηλικίας κάτω των 25 ετών που εισέρχονται στην αγορά εργασίας για πρώτη φορά.
στ) Στον καθορισμό των εν γένει όρων απασχόλησης και ασφάλισης των απασχολουμένων σε συμβάσεις μαθητείας, η διάρκεια των οποίων δεν μπορεί να είναι ανώτερη του έτους.
ζ) Στον καθορισμό της ανώτατης διάρκειας των συμβάσεων ορισμένου χρόνου.