Δευτέρα, Ιανουαρίου 18, 2010

Ευνοϊκή απόφαση του Αρείου Πάγου για αγρότες


Καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού δανειακών ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς την Αγροτική τράπεζα.
Ο Άρειος Πάγος απέρριψε αίτηση της Αγροτικής Τράπεζας που ζητούσε να αναιρεθεί απόφαση του Εφετείου με την οποία είχε δικαιωθεί αγρότης που είχε πάρει δάνειο από την εν λόγω Τράπεζα. Η απόφαση του Αρείου Πάγου, ερμηνεύοντας την ισχύουσα νομοθεσία, καθορίζει ευνοϊκό τρόπο υπολογισμού των δανειακών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των αγροτών προς την Αγροτική Τράπεζα.

Η δικαστική απόφαση αναφέρει ότι «προκειμένου για οφειλές κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, οι οποίες είναι σχετικές με την επαγγελματική τους δραστηριότητα και έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του σχετικού άρθρου τότε το συνολικό ύψος τους υπολογίζεται στο διπλάσιο του συνολικού κεφαλαίου που έχει ληφθεί με ένα ή περισσότερα δάνεια, τα οποία συνυπολογίζονται και δεν γίνεται ιδιαίτερος υπολογισμός της οφειλής για το καθένα χωριστά».