Τετάρτη, Ιουλίου 29, 2009

Μετά την ψήφιση της τροπολογίας για τις κάμερες η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων την έκρινε αντισυνταγματική..


Αντίθετη σε όλη την ευρωπαϊκή νομοθετική πυραμίδα, στο Σύνταγμα, αλλά και στις αποφάσεις των διεθνών και ελληνικών δικαστηρίων είναι η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης, που ψηφίστηκε άρον άρον στη Βουλή και επιτρέπει την ανεξέλεγκτη λειτουργία του «μεγάλου αδελφού» σε όλους τους δημόσιους χώρους χωρίς καμία δικαστική εγγύηση.

Αυτό έκρινε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε γνωμοδότησή της, η οποία διαβιβάστηκε χθες στον υπουργό Δικαιοσύνης κ. Ν. Δένδια και στην οποία υπογραμμίζεται επίσης ότι η νέα νομοθετική ρύθμιση καταργεί στην ουσία την Αρχή, καθώς της αφαιρεί τον έλεγχο για τη νομιμότητα λειτουργίας των καμερών σε όλους στους δημόσιους χώρους.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης είχε στείλει στην Αρχή τη σχετική τροπολογία για τις κάμερες και χωρίς να περιμένει τη γνωμοδότησή της, όπως απαιτεί ο νόμος, επέσπευσε την ψήφισή της, καθώς γνώριζε εκ των προτέρων ότι η απάντηση της Αρχής θα ήταν αρνητική. Στη γνωμοδότηση, η οποία πάντως δεν μπορεί να επιβάλει αλλαγές σε νόμο που βρίσκεται πλέον σε ισχύ, αναφέρεται ότι η νέα νομοθετική ρύθμιση είναι αντίθετη στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και στο Σύνταγμα, αλλά είναι αντίθετη και στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.