Πέμπτη, Δεκεμβρίου 31, 2009

Εγκύκλιος βάζει στοπ στα έξοδα των υπουργείων


Ζητάται να εφαρμοστούν αυστηρά οι αποφάσεις της κυβέρνησης σχετικά με τις προσλήψεις.
Συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών όλων των Υπουργείων που αφορούν σε κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και νερού, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, και θέρμανση, αλλά και στις υπερωρίες και στα εκτός έδρας ζητά το Γενικό Λογιστήριο του κράτους με την εγκύκλιο εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2010.

Η εγκύκλιος εστάλη σήμερα σε όλα τα Υπουργεία από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το οποίο σημειώνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για υπερβάσεις δαπανών και ότι το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα θα γίνονται έλεγχοι στους προϋπολογισμούς όλων των υπουργείων, ώστε να διαπιστώνονται εγκαίρως τυχόν υπερβάσεις και να λαμβάνονται οι απαραίτητες αποφάσεις.

Παράλληλα, το Υπουργείο Οικονομικών ζητά από τα Υπουργεία να εφαρμόζουν αυστηρά τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί από την κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις.