Πέμπτη, Δεκεμβρίου 24, 2009

Στις εφορίες η εγκύκλιος για το επίδομα αλληλεγγύης


Καμμια δικαιολογία πλέον για την ΜΗ καταβολή του. 'Οτι θα χρειαστείτε για να το πάρετε.
Υπογράφηκε και εστάλη στις εφορίες η εγκύκλιος για την καταβολή του επιδόματος αλληλεγγύης σε 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους.
Τις επόμενες ημέρας θα αρχίσει να καταβάλλεται σε όσους έχουν χαμηλά εισοδήματα και ανήλικα παιδιά και άτομα με ειδικές ανάγκες.
'Οσοι δεν έχουν υποβάλλει την φορολογική τους δήλωση πρέπει να πάνε μέχρι τις 28/02/2010 στις εφορίες και να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
- Βεβαίωση αποδοχών
ή

- Φωτοτυπία αποσπάσματος ατομικού λογαριασμού ασφάλισης με επίδειξη του πρωτότυπου

ή

Ειδική βεβαίωση εργοδότη και τα δικαιολογητικά για τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας.