Πέμπτη, Δεκεμβρίου 24, 2009

Δημοσίευση των φορολογικών καταλόγων


Σε δημόσιο έλεγχο τα εισοδήματα των φορολογουμένων, που θα περιληφθούν στις φορολογικές δηλώσεις του 2010. Πρόκειται για επαναφορά του συστήματος δημοσίευσης των φορολογικών καταλόγων, που...


ίσχυσε για τελευταία φορά το 1994 και οδήγησε σε αποκάλυψη εισοδημάτων. Στόχος της κυβέρνησης είναι να ενισχυθεί η διαφάνεια του φορολογικού συστήματος. Άρα αργά η γρήγορα θα τα μαθαίναμε, ο διωγμός των συμβασιούχων σας έφταιγε ξεφτιλες γιάπηδες.