Τετάρτη, Δεκεμβρίου 09, 2009

Πάμε για 3 ταμεία εντός δεκαετίας.


Σε τρία Ταμεία- στο ΙΚΑ, στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) και στον ΟΓΑ- θα ενταχθούν σε βάθος δεκαετίας οι μισθωτοί στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα της οικονομίας, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες, αντιστοίχως, και πλέον όλοι θα παίρνουν συντάξεις ανάλογες με το ύψος των εισφορών που κατέβαλαν στον εργασιακό τους βίο. Ο κ. Λοβέρδος ανοίγοντας την ατζέντα πρότεινε εννέα δομικές αλλαγές...

στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.

Συγκεκριμένα:

1. Ενοποιήσεις των Ταμείων κύριας ασφάλισης, με κατεύθυνση τη συγκρότηση τριών ομάδων (μισθωτοί, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες), μετά την εκπόνηση αναγκαίων μελετών. Η επιλογή αυτή, σημειώνεται, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν σήμερα και να προβλέπει χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης ασφαλιστικής και διοικητικής ενοποίησης σε βάθος δεκαετίας. Επιπλέον οι ενοποιήσεις θα... επεκταθούν και στην επικουρική ασφάλιση, όπου σήμερα υπάρχει κατακερματισμός. Για παράδειγμα, οι τραπεζικοί υπάλληλοι υπάγονται σήμερα σε διαφορετικά Ταμεία και μάλιστα το ΕΤΑΤ (που δημιούργησε η προηγούμενη κυβέρνηση) είναι ουσιαστικά θνησιγενές και οδηγεί τους εργαζομένους στο ΙΚΑ.

2. Θεσμοθέτηση της βασικής σύνταξης ως κοινής αφετηρίας για όλες τις κύριες συντάξεις και ενίσχυση της ανταποδοτικής σχέσης εισφορών- παροχώ ν, καθώς και ενίσχυση των κινήτρων ασφάλισης και παραμονής στην εργασία (εξάλειψη των κινήτρων για πρόωρη συνταξιοδότηση).

Οι εργαζόμενοι με τη συμπλήρωση 4.500 ημερών ασφάλισης θα παίρνουν τη βασική σύνταξη και στη συνέχεια το ποσό αυτό θα προσαυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των ενσήμων. Ουσιαστικά θα εφαρμοστεί ένα «αναλογικό» σύστημα, ώστε κάθε χρόνος ασφάλισης μετά τη συμπλήρωση 15ετίας να οδηγεί σε προσαύξηση της βασικής σύνταξης.

Σήμερα δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στο ποσό της σύνταξης για όσους έχουν από 4.500

έως και 7.500 ημέρες ασφάλισης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί εργαζόμενοι με τη συμπλήρωση 4.500 ενσήμων (με τα οποία θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης) να σταματούν την ασφάλιση και να στρέφονται στην ανασφάλιστη εργασία ώσπου να φθάσουν στο όριο ηλικίας για σύνταξη. 3. Αλλαγή του καθεστώτος της διαδοχικής ασφάλισης, έτσι ώστε, πέραν του δίκαιου υπολογισμού της σύνταξης για τον ασφαλισμένο, να διευκολυνθεί η κινητικότητα στην αγορά εργασίας.

4. Σύσταση ενιαίων τοπικών μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας, σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας, ώστε να καλύπτεται το σύνολο του πληθυσμού από τις μονάδες αυτές.

5. Λογιστικός διαχωρισμός των προνοιακών από τις ασφαλιστικές παροχές. Με την αλλαγή αυτή επιδιώκεται η απόλυτη διαφάνεια στις παροχές και η σαφής οριοθέτηση των οικονομικών υποχρεώσεων του κράτους και των Ταμείων.

6. Ενίσχυση των κινήτρων εθελοντικής παραμονής στην εργασία, μετά τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα δίνεται μεγαλύτερη προσαύξηση στη σύνταξη (από 2,5% κατ΄ έτος θα αυξηθεί στο 3,5%) για όσους συνεχίζουν να δουλεύουν και μετά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας 7. Θέσπιση ενιαίου καθεστώτος για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και επικαιροποίησή του μετά τις αναγκαίες μετρήσεις και μελέτες, με την απαραίτητη επιστημονική συνδρομή. Θέσπιση, επίσης, ενιαίου καθεστώτος απονομής συντάξεων με αναπηρία σε όλα τα Ταμεία.

8. Καθιέρωση πάγιου συστήματος ρύθμισης των οφειλών των επιχειρήσεων προς τα Ταμεία, ενός σταθερού δηλαδή συστήματος, που μπορεί να γίνει με τη βελτίωση του υπάρχοντος πλαισίου του Ν. 2676/1999.

9. Ανασύσταση του Εθνικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης των Γενεών, με χρηματοδότηση που θα προέρχεται από την άμεση φορολογία, την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και άλλες πηγές που πρέπει να αναζητηθούν. Το Εθνικό Κεφάλαιο σημαίνει ανασύσταση του ΛΑΦΚΑ (Λογαριασμός Αλληλεγγύης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης) που το ΠαΣοΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση είχε επιτύχει την κατάργησή του.