Κυριακή, Οκτωβρίου 18, 2009

Ευ. Βενιζέλος: Περιστολή στις σπατάλες των στρατιωτικών δαπανών

Την περιστολή στις σπατάλες των στρατιωτικών δαπανών έθεσε ως στόχο του ο υπουργός Άμυνας, Ευάγγελος Βενιζέλος, τονίζοντας παράλληλα ότι το ανεκδοτολογικό δόγμα, «εκεί που αρχίζει ο στρατός, τελειώνει η λογική», θα πάψει να ισχύει.


Ο υπουργός Άμυνας τόνισε ότι στόχος του υπουργείου είναι "η ικανότητα πρόγνωσης, αποτροπής και διαχείρισης κρίσεων" και η αποφυγή εντάσεων στην ευρύτερη περιοχή, τονίζοντας ωστόσο ότι θα αποκρουσθεί κάθε κραυγαλέα παραβίαση του διεθνούς δικαίου που προσλαμβάνει τη μορφή απειλής πολέμου ή χρήσης βίας.

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος επισήμανε την ιδιαίτερη σημασία που έχει ο ενιαίος αμυντικός χώρος Ελλάδας και Κύπρου, ως δύο ανεξάρτητων κυρίαρχων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ δεν παρέλειψε να αναγνωρίσει και στη σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων στον τομέα της ασφάλειας και άμυνας.

Σε σχέση με το δημοσιονομικό τίμημα που καταβάλλει η Ελλάδα για λόγους ασφάλειας και άμυνας, ο κ. Βενιζέλος τόνισε πως αυτό είναι υπέρμετρα υψηλό σε σχέση με τα δεδομένα των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. "Η Ελλάδα έχει επείγουσα ανάγκη να εκλογικεύσει τις αμυντικές της δαπάνες μέσα σε μία συγκυρία πρωτοφανούς διεθνούς οικονομικής κρίσης με δυσμενέστατες αναπτυξιακές και δημοσιονομικές επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία", τόνισε.

Όπως σημείωσε ο υπουργός, ενόψει του προϋπολογισμού του 2010 στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει ενταθεί η προετοιμασία για την μετάβαση από έναν συμβατικό προϋπολογισμό σε έναν προϋπολογισμό προγραμμάτων, με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας των δαπανών στα μέσα επίπεδα του ΟΟΣΑ και την δραστική περιστολή της σπατάλης. Ανέφερε δε, ότι πρώτη σχετική εφαρμογή θα είναι η εγκατάσταση ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου της διακίνησης καυσίμων σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σε σχέση με τα εξοπλιστικά προγράμματα δεσμεύτηκε ότι τόσο ο προγραμματικός σχεδιασμός, αλλά και όλες οι φάσεις της διαδικασίας που σχετίζονται με τα εξοπλιστικά προγράμματα, από τις προδιαγραφές μέχρι την σύναψη της σύμβασης, θα τίθενται υπό τον έλεγχο της Διαρκούς Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής. "Όλες οι συμβάσεις θα υπάγονται στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και θα τίθεται σε εφαρμογή αναλυτικός και αυστηρός κώδικας συμπεριφοράς όλων των στελεχών, στρατιωτικών και πολιτικών, όταν έρχονται σε οποιαδήποτε επαφή με εκπροσώπους προμηθευτών, ακόμη και σε διακρατικό πλαίσιο.", υπογράμμισε.

Ακόμη εξήγγειλε τροποποίηση της νομοθεσίας που διέπει τα εξοπλιστικά προγράμματα, με στόχο τη διαφάνεια και την απλούστευση, αλλά και την εναρμόνιση με τη σχετική κοινοτική οδηγία. "Το ισχύον πολύπλοκο και αναποτελεσματικό σχήμα των αντισταθμιστικών ωφελημάτων αναθεωρείται ριζικά με στόχο την πραγματική ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, αλλά και γενικότερα των ελληνικών επιχειρήσεων, ιδίως με στόχο την απόκτηση και την ενσωμάτωση ειδικής αμυντικής τεχνογνωσίας.", είπε ο Ευ. Βενιζέλος.

Ο υπουργός ανακοίνωσε τη διατήρηση της εννιάμηνης θητείας, σημειώνοντας πως η θέση κάθε στρατεύσιμου στις Ένοπλες Δυνάμεις θα προσδιορίζεται από τα προσόντα του, τυπικά και ουσιαστικά, όπως επιβάλλει το άρθρο 5 παρ. 1 Συντ.. Επανέλαβε τη δέσμευσή του για αλλαγές στους διαγωνισμούς επιλογής των ΕΠΟΠ, με την κατάργηση της συνέντευξης, διαδικασία που θα κατοχυρωθεί με άμεση νομοθετική ρύθμιση. Αναφέρθηκε δε, στα στρατόπεδα που βρίσκονται στους αστικούς ιστούς, τονίζοντας ότι θα αποδίδονται στις τοπικές κοινωνίες.